Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (1)

2020
Zeitschriftenartikel
Nature of Symmetry Breaking at the Excitonic Insulator Transition: Ta2NiSe5
G. Mazza, M. Rösner, L. Windgätter, S. Latini, H. Hübener, A. J. Millis, A. Rubio, A. Georges
Physical Review Letters 124, 197601 (2020)

Forschungspapier (1)

2020
Forschungspapier
The spontaneous symmetry breaking in Ta2NiSe5 is structural in nature
E. Baldini, A. Zong, D. Choi, C. Lee, M. H. Michael, L. Windgätter, I. I. Mazin, S. Latini, D. Azoury, B. Lv, A. Kogar, Y. Wang, Y. Lu, T. Takayama, H. Takagi, A. J. Millis, A. Rubio, E. Demler, N. Gedik
(2020)
Zur Redakteursansicht